Sommarspaning … insikter som stärker samhälle och näringsliv

Visionen för min verksamhet (www.wikinarium.se) är att bidra med kunskap som kan stärka samhälle och näringsliv. Senaste tiden har det varit en hel del på det temat

17 juni presenterades slutrapport av forskningsprojekt om alternativ finansiering och organisering av transportinfratrukturen. Rätt upplagt har denna typ av genomförandeformer potential att stärka transportinfratrukturen. Projektet har finansierats av Trafikverket och genomförts tillsammans Ingemar Bengtsson på LTH och avdelningen för Fastighetsvetenskap. På seminariet deltog även Jonas Karlsson från Oslo-Stockholm 2.55 och Sara Fiehn från SEB. Björn Hasselgren modererade.
Rapport finns här. Länkt till inspelning av seminariet finns här

18 juni presenterades rapporten Kampen om köpkraften är lokal som har tagits fram åt Svensk Dagligvaruhandel och tillsammans med HUI. Rapporten sätter fokus på hur konkurrensen om kunderna sker. En central slutsats är att de flesta kunder har många butiker att välja och butikerna vill gärna etableras sig nära kunderna.

Rapporten kan laddas ner här . Inspelning av seminariet finns här

Nästa vecka är det Almedalen och även där har jag en del aktiviteter. Bl a kommer jag att prata om alternativ finansiering av infrastrukturen, men också om riskkapitalbranschens betydelse för att stärka näringslivet och svensk ekonomi. Förhoppningsvis syns vi i vimlet

Trevlig midsommar
Fredrik
Mer analyser och spaningar hör: www.wikinarium.se/analys