Vilka trender påverkar marknadsförutsättningarna? Vilka är konsekvenserna av politiska förslag? Hur synas och få genomslag i viktiga samhällsfrågor? Hur kan vi utveckla vår verksamhet?

Wikinarium erbjuder faktabaserad expertrådgivning inom samhälls- och näringslivsutveckling. Alltid med bästa upplägg vad gäller kompetens och genomförande.

Fredrik Bergström

Ek.Dr. Grundare Wikinarium

Vad är Wikinarium?

Wikinarium bidrar till att framtidssäkra näringsliv och  samhälle.

110 +
Nöjd kund
35 +
Företagssamarbete

Tjänster

Analys och Strategi

Analyserar trender, marknadsförutsättningar och effekter av politiska förslag. Kombinerar hårda fakta med intervjuer och workshops.

Drar nytta av stort nätverk av expertis för att sätta ihop bästa teamet. Sätter en ära i att presentera slutsatser på ett enkelt och slagkraftigt sätt.

Kunskapskommunikation

Hjälper verksamheter att lyfta frågor i samhällsdebatten. 

Stärker varumärken genom kunskapskommunikation. 

Ökar förståelsen för omvärldsförändringar via möten och föredrag.

Verksamhetsutveckling

Strategisk vägledning och bygger strukturkapital för verksamheter som vill växa, utvecklas eller bli uppköpta.

Bistår med kompetens till styrelser och ledningsgrupper. Stöttar som bollplank kring utmaningar i verksamheten.

div (1)

Vill du veta mer?

Fredrik Bergström driver egen verksamhet inom ramen för FB Strategi AB/Wikinarium.se. Fredrik är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och ledarskapsutbildning från McGill University.

Har varit vd för Handelns Utredningsinstitut, affärsområdeschef för WSP Advisory, tillhört WSPs svenska ledning och WSP Global Advisory Network.

Är ordförande för InfraSweden, styrelseledamot Högskolan Kristianstad, affilierad till LTH/Fastighetsvetenskap, medlem av Svenska Stadskärnors forskarråd mm.

Kundrecensioner

Kontakta mig

LinkedIn

Mobil: +46 704-971204