Lyft infrastrukturen (2). Inspelning från seminariet mm

På uppdrag av Almega och Tågföretagen har rapporten ”Lyft infrastrukturen med nya grepp – Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen” tagits fram.

I en debattartikel i Dagens Industri lyfte jag, Ann Öberg (vd Almega) och Pierre Sandberg (direktör Tågföretagen) fram behovet av att dra större nytta av privat kapital och kompetens för att utveckla transportinfrastrukturen.

Rapporten presenterades på ett seminarium arrangerat av Almega och Tågföretagen. Det går att se en inspelning här .

Jag inleder och presenterar rapporten samt ger en övergripande beskrivning av vad alternativ finansiering och organisering innebär.

Därefter kommer infrastrukturminister Andreas Carlsson och ger sin syn på alternativa genomförandeformer. Regeringen är intresserade av att pröva nya grepp. Bra!

Seminariet avslutas med två panelsamtal. Först med ett antal experter (Martin Pekkari, Åsa Almesjö, John Dingle och Nils Paul) och därefter med politiker från Trafik- respektive finansutskottet (Ulrika Heie, Martin Ådahl. Ida Drougge och Maria Stockhaus). Överlag ser såväl experter som politiker flera fördelar med att prova alternativa genomförandeformer.

Kanske är det dags för att Sverige att göra som många andra länder, d v s dra större nytta av privat kapital och kompetens för att stärka infrastrukturen.

Fredrik
www.wikinarium.se