Staden är viktig … rapport och video från ett Riksdagsseminarium

Våra städer är viktiga, men de har problem och inte minst stadskärnorna. Pandemin var utmaning för stadens aktörer. När pandemin väl var över började inflationen och räntorna att stiga vilket satte igång en lågkonjunktur som för handelns del är i paritet med 90-talskrisen. Utöver detta har även bostads- och kontorsfastighetsbolag problem och många projekt har pausats, vilket i sin tur också påverkar städernas utvecklingskraft. Våra stadskärnor står inför många utmaningar för tillfället.
I oktober var jag med och talade i Riksdagen i samband med ett seminarium anordnat av Svenska Stadskärnor. Syftet med seminariet var att medvetandegöra våra politiker om stadens roll och dess utmaningar.
Ur ett politiskt perspektiv är ligger många av stadens utmaningar på en kommunal nivå, men det finns även åtgärder som kan vidtas på nationell nivå. Jag pekade på behovet av att stärka köpkraften, vilket ytterst handlar om att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och att hålla tillbaka skattehöjningar. Det handlar om att få ner inflationen och räntorna, men väl så viktigt är långsiktiga tillväxtreformer.
Jag pekade även på vikten att göra det lättare att utveckla stadens fastigheter. I tider av snabb förändring måste det vara enklare för fastighetsägarna att ställa om fastigheter till alternativ användning. Kontor behöver göras om till bostäder, butiker till restauranger och tvärtom. Nya koncept behöver prövas och regelverken (läs Plan- och Bygglagen) måste vara flexibel och tillåtande annars kan det ta för lång tid innan nya framgångsrika koncept kan prövas.
Seminariet har spelats in och även sammanfattats i en rapport som ni hittar här
Fredrik www.wikinarium.se
Fler spaningar här www.wikinarium.se/analyser/