Spaning – SvD:s ledarpodd och SJ:s årsredovisning … Alla pratar om infrastrukturen

Igår på våffeldagen har det varit mycket fokus på infrastrukturen. Deltog i SvDs learpodd och talade om infrastruktur tillsammans med Stefan Fölster och Andreas Eriksson. Trevligt samtal där fokus bl a var på underhåll, nyinvesteringar, planering och samhällsekonomiska kalkyler och behovet av institutionella/organisatoriska förändringar för att stärka transportinfrastrukturen. Lyssna här.

Igår släpptes även SJ:s års- och hållbarhetsredovisning och där lyfts bland annat rapporten ”Järnvägslyftet”. Årsredovisning finns här

Rapporten sätter fokus på kostnadseffektiva åtgärder som kan stärka järnvägen på kort sikt. Hela rapporten går även att ladda ner här

Fredrik
www.wikinarium.se