Spaning – Kan alternativ finansiering och organisering stärka transportinfrastrukturen?

Den senaste tiden har jag föreläst om alternativa upplägg kan stärka transportinfrastrukturen. Jag är involverade i några olika utredningar på detta tema och mitt svar är att det av flera skäl finns anledning att titta närmare på såväl alternativ finansiering (t ex brukaravgifter) och alternativ organisering (t ex projektbolag som får ansvar för att bygga och driva infrastruktur).
Det finns potentiellt stora effektivitetsvinster (bygga snabbare, mer kostnadseffektivt, effektivare underhåll). Det finns även utmaningar i högre finansieringskostnader då de som lånar ut kapital till olika satsningar vill ha betalt för att man tar risk.
Givet att svensk transportinfrastruktur behöver ett lyft så kan det finnas anledning att också pröva nya modeller.
Jag talade på detta tema tillsammans med Linus Eriksson (vd på Öresundsbron) på Vägforum. Ni hittar vårt anförande efter ca 45 min och 15 sek och direkt efter Infrastrukturministern Andreas Karlssons inledning
https://www.youtube.com/live/2xh0LDmjYio?si=QkJxPWN7ji5PxvHD

Vill ni veta mer så avsätt 20 min för en ”crash course” i alternativa upplägg
OBS! många andra bra föredrag på konferensen också
/ Fredrik
www.wikinarium.se