Så kan privat kapital/ägande accelerera investeringar i uppkopplad transportinfrastruktur

Talade på Ny Tekniks konferens om uppkopplad infrastruktur och pekade på hur alternativ finansiering och organisering kan bidra till ökad innovationsgrad

Mitt perspektiv är att innovation är viktigt för samhällets utveckling. Detta gäller inom alla områden och även i infrastruktursektorn. För att maximera innovationer behöver marknadens aktörer involveras och det behöver skapas goda förutsättningar för näringslivet att bidra med sin innovativa kompetens. Marknaden är en innovationsmaskin!

En metod för att öka innovationsgraden i infrastruktursektorn är genom att i större utsträckning öppna upp för alternativ finansiering och organisering av infrastrukturprojekt. Konkret innebär detta att betydligt mer marknadsorienterade genomförandemodeller behöver övervägas och användas i en större utsträckning, d v s bl a Offentlig-privat-samverkan (OPS eller PPP på engelska) och ägarväxling. Genom att låta privat kapital och kompetens få ta en större roll i infrastrukturutvecklingen och även när det gäller drift och underhåll kan förutsättningarna för mer innovationer och ett mer hållbart livscykelperspektiv stärkas. Jag driver för tillfället några projekt i denna anda och frågan har ju även aktualiserats. Bl a via Wallenbergs utspel under sommaren rörande behovet av att låta näringslivet få ta ett större ansvar för infrastrukturutvecklingen. Vill ni veta mer är det bara att höra av sig. Här hittar ni mina ppt-bilder från föreläsningen