Lågkonjunktur … d v s sämre tider! 

Vad kan komma att hända, hur kan det komma att påverka vår verksamhet, vilka är utmaningarna, hur vänder vi det till möjligheter, hur ska vi sälja in förändrade strategier till personalen? … Fundersam?

Den lågkonjunktur som vi är på väg in är som alla tidigare lågkonjunkturer en period av ökad osäkerhet. Hur omfattande blir den, vilka branscher kommer att påverkas och hur länge kommer den att hålla i sig? Svåra frågor och det är ingen som har svaret. Det som behövs är snarare ett förhållningssätt där man följer utvecklingen och funderar på vilka förändringar som är sannolika och som kommer att få stor påverkan och som man därmed måste förhålla sig till.

Är detta något ni funderar på så kan det kanske vara av intresse att höras.

I min nya verksamhet (se www.wikinarium.se) är ett av mina erbjudande att hjälpa verksamheter att navigera i en osäker värld. Min bakgrund som forskare (ekonomie doktor), som chef för några av landets främsta samhällsanalysverksamheter (HUI, WSP Advisory) och som chef för en stor verksamhet i ett globalt företag har gett mig en hel del insikter som jag gärna delar med mig av. Ett format som jag själv har uppskattat genom åren är att man i den mindre ledningsgruppen kombinerar fakta med ett gemensamt samtal om de möjligheter och utmaningar som en lågkonjunktur innebär.

Intressant? Kontakta mig på fredrik.bergstrom@wikinarium.se … Intressant för någon annan? Dela gärna vidare