Kan privat kapital lyfta Arlanda?

Spaning: Kan privat kapital lyfta Arlanda? …

För att kunna flyga nationellt och globalt krävs attraktiva flygplatser som kan erbjuda många flyglinjer och hög turtäthet. För att lyckas med detta behöver flygplatser drivas professionellt. I en underlagsrapport till Svenskt Näringslivs remissavar på SOU 2023:3 (Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet) har jag och Tore Englén (WSP Advisory) tittat närmare på om ett förändrat ägande i de statliga svenska flygplatserna är motiverat, om marknaden är intresserade och hur en privatisering kan läggas upp på bästa sätt. Vår samlade bedömning är att det är fullt möjligt att privatisera Arlanda, men det kan läggas upp på lite olika sätt och det finns för och nackdelar med olika upplägg.

De olika varianter som vi har tittat närmare på är:
– Aktivare statlig ägarstyrning av ett Swedavia i nuvarande form
– Statligt ägande av AB Arlanda
– Sälj kommersiella delar (handel, parkering mm)
– Bolagisera Arlanda och sälj
– Dela upp i lönsamma och olönsamma flygplatser
– Släpp in privat kapital i Swedavia
– Sälj hela Swedavia
– Hantera olönsamma delar
En central utgångspunkt för analysen är att Stockholm/Arlanda ska bli en flygplats med stark position i Norden och som har ett attraktivt erbjudande i termer av flyglinjer och turtäthet, både nationellt och globalt. Vår övergripande bedömning är Arlanda har förbättringspotential och skulle flygplatsen bli till salu finns det intresse från marknadsaktörer. Vår övergripande slutsats är också att ny ägarkompetens kan bidra till att vitalisera Arlanda. Omfattande studier pekar också på att nya ägare kan bidra till att utveckla flygplatser. Det kan således ligga ett värde i överväga/utreda vidare att privatisera Arlanda, men det går att tänka sig olika modeller.
SOU finns här:
Vår underlagsrapport finns här:
Intressant internationell forskningsrapport om privatisering av flygplatser finns här:
Fredrik Bergström (www.wikinarium.se)