Handeln har det tufft – var finns köpglädjen?

Spaning … Handeln har det tufft – var finns köpglädjen?

Under sommaren har jag åkt runt i Skåne på loppisar och second-hand butiker. När man besöker dessa butiker är det uppenbart att kunderna är nyfikna, letar efter fynd, blir överraskade och tycker det är riktigt roligt att handla – det är KÖPGLÄDJE

Varför är second-hand marknaden intressantare än den traditionella butikshandeln? En orsak är att man befinner sig högre upp i Mazlows behovspyramid. Second-hand erbjuder nöje och upplevelse, d v s inte funktion.

Andra drivkrafter bakom KÖPGLÄDJEN är att second-hand ses som ett hållbart alternativ på riktigt både miljömässigt och socialt.

En tredje drivkraft är också att second-hand erbjuder möjligheten att skapa en unik stil som inte är massproducerad.

En fjärde drivkraft är att många second hand-varor är tillverkade med högre kvalitet och hantverk jämfört med massproducerade nya varor.

Utöver att second hand varor erbjuder ovan fördelar är priserna oftast lägre än priset på nya varor.

Till ovan efterfrågedrivna förklaringar kan också läggas att internet och sociala medier har gjort det enklare att köpa och sälja second hand-varor.

Ovan karaktäristika för second-hand marknaden gäller inte för de traditionella kedjorna i någon större utsträckning, men jag tror det finns mycket för dem att lära. Konsten är dock att göra det på riktigt.

Personligen tror jag att vi kanske står inför ett paradigmskifte där de mindre självägande butikerna är de som redan idag och i än större utsträckning kommer att erbjuda KÖPGLÄDJE i framtiden. Att driva en mindre butik är inte bara riskfyllt det är också komplicerat och dyrt. Skatter, lagstiftning, arbetsmarknadslagstiftning mm försvårar för de små butikerna. Många fastighetsägare har också konsekvent satsat på kedjorna och erbjuder ofta dem bättre hyror och bättre villkor i stort. Det är med andra ord inte lätt att vara småhandlare. Här tror jag det behövs förbättringar.

Uppgiften under den pågående lågkonjunkturen är således för fastighetsägare, politiker och handlare att börja fundera på hur man skapar KÖPGLÄDJE och skapar bättre förutsättningar för detta. Svenska hushåll disponerar trots allt ca 800 miljarder kronor i detaljhandelsköpkraft så marknaden finns där.

Fredrik Bergström, ek. dr., www.wikinarium.se