Ekonomi betyder att hushålla

Just nu är det många som vill ”sätta sprätt på skattebetalarnas pengar”. Överskottsmålet ska överges, skuldsättningen ska öka och skatterna ska höjas. Politiker och intressegrupper lyfter fram den ena önskelistan efter den andra.
Det kan säkert vara motiverat med en del satsningar, men det som saknas i debatten är att resurser ska användas effektivt. Ekonomi betyder att hushålla med resurser och det finns flera aspekter på detta. Här är några kopplat till infrastrukturen i Sverige

  1. Ta hand om infrastrukturen så det inte uppstår eftersatt underhåll
  2. Fokusera på områden där är motiverat, d v s våga prioritera. Allt som efterfrågas av olika intressen är inte samhällsekonomiskt motiverat
  3. Organisera användandet av de offentliga resurser som satsas så att man får ”valuta för pengarna”.
    När det gäller att ta hand om infrastrukturen är det eftersatta underhållet gigantiskt. Decennier av misskötsel har inneburit att det är brister inom exempelvis försvaret, energisektorn, VA och transportsystemet. Hur kunde det bli så? Min egen hypotes är att det har varit för mycket politisk inblandning och en tendens att prioritera kortsiktiga investeringar framför långsiktigt underhållsarbete. I rapporten Järnvägslyftet, som jag har varit med och tagit fram pekar vi på en rad kostnadseffektiva åtgärder. Rapporten kommenteras även i söndagens (28/1) ledare i SvD . HÄR FINNS FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Att våga prioritera är också centralt. För någon vecka sedan kom Trafikverkets Inriktningsunderlag. Bland annat konstateras att det finns en tendens att inte satsa på samhällsekonomiskt motiverade investeringar och att man inte sätter stopp för kostsamma projekt. En bra artikel på detta tema är Stefan fölsters artikel på DN Debatt HÄR FINNS FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
Den kanske viktigaste punkten är den sista. Det är en sak att ”satsa offentliga resurser”, det är en helt annan sak att göra det effektivt. Effektiv användning av offentliga medel är en fråga som behöver lyftas och här finns det mycket att lära av näringslivet. Konkurrensutsatta företag som ständigt måste upprätthålla sin konkurrenskraft tvingas att vara både effektiva och innovativa. Samma drivkrafter saknas ofta när offentliga aktörer driver projekt och därmed är risken för ineffektivitet stor. HÄR FINNS FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
Fredrik, www.wikinarium.se
Fler spaningar här