Andel som tror ”Aliens will visit earth in 2023”, Ipsos, Global Advisor Predictions 2023

Sitter och förbereder en föreläsning för ett företag som vill förstå vad som händer i omvärlden och noterar då att enligt en global undersökning av Ipsos (Global Advisor Predictions 2023) tror 15% av svenskarna att utomjordingar kan komma att besöka jorden någon gång under 2023. Globalt är det 18% (ca 2 miljarder människor).

Frågan är troligtvis ställd med glimten i ögat (det är en av många mer seriösa frågor) och förhoppningsvis är svaren också inte helt trovärdiga.

Det är dock inte helt ovanligt att det finns orealistiska uppfattningar om vad som händer i vår omvärld och hur det kommer att påverka. Ett återkommande problem är att negativa utfall överskattas och att de också skulle ge upphov till stora negativa konsekvenser. Några exempel

— Svenska hushåll är för tillfället mycket pessimistiska om den ekonomiska framtiden. Det gäller dock att ha proportionerna klara för sig. Om BNP-tillväxten blir ca -1%-enhet i år så innebär det att BNP sjunker från ca 5500 miljarder kronor till 5445 miljarder kronor. För de som blir arbetslösa är det problematiskt, men det absoluta flertalet kommer att ha kvar sitt jobb.

— Många är oroliga för att inflationen ska urholka deras köpkraft, men återigen behöver man ha proportionerna klart för sig. Sedan 2000 har de disponibla inkomsterna dubblerats från ca 120 tkr till ca 240 tkr så om inflationen inte håller i sig för länge kommer det att bli ett ”mindre hack i kurvan”

— Det finns också en utbredd oro att världen utvecklas i fel riktning. Fakta är dock det motsatta. År 1990 befann sig 35% (ca 1,8 miljarder) av jordens befolkning under nivån för extrem fattigdom. 30 år senare är det knappt 600 miljoner personer (7,4%). Det finns fortfarande stora problem i Afrika och i delar av Asien, men på det stora hela har världen blivit en mycket bättre plats att leva på.

Dessa och många andra exempel illustrerar vikten av att ”tänka till” innan man drabbas av ogrundad oro och pessimism. Är händelser sannolika, d v s kommer jag eller min verksamhet att drabbas eller inte? Är det hög sannolikhet då behöver man fundera på om det kommer att påverka mig mycket eller lite. Dessa två kontrollfrågor är viktiga att ställa sig. För att besvara dem ligger det ett stort värde i att ständigt omvärldsbevaka med kritiska ögon, d v s är det jag observerar rimligt, finns det hårda fakta som ger stöd för det jag observerar och är det teoretiskt rimligt (t ex mindre troligt att utomjordingar skulle kunna färdas i ljusets hastighet genom rymden och komma till just Jorden). Det ligger också ett stort värde i att fundera på vilka möjligheter en eventuell förändring skulle kunna innebära. Ofta är tider av förändring också möjligheternas tid. Kan jag som t ex företagare passa på att flytta fram positionerna om jag har ett bättre erbjudande än konkurrenterna. Kan en lågkonjunktur göra att man tar tag i aktiviteter som kanske har kostat för mycket. Osv. Framtiden blir ofta vad man själv gör den till.

/ Fredrik (www.wikinarium.se)