2023 – ett inspirerande år

För ett år sedan drog jag igång egen verksamhet som samhälls- och näringslivsrådgivare efter 15 år som affärsområdeschef på WSP Advisory. Vad har jag hittat på och blev det som jag hade tänkt mig?
Visionen för min verksamhet (www.wikinarium.se) är att ta fram kunskap, ge goda råd och skapa insikter hos de slutliga målgrupperna så att de fattar bästa beslut. Jag kallar min verksamhet för wikinarium. Detta sammanslagna ord fångar min metod för att insamla kunskap, men också för att sprida kunskap och insikter. ”Wiki” betyder kollektiv intelligens (jmf wikipedia), d v s det ligger alltid ett värde i att inhämta kunskap från andra kunniga personer. Inte minst är det ofta viktigt att skaffa sig branschkunskap. ”Narium” betyder seminarium och fångar det faktum att gedigen evidensbaserad expertkunskap är viktigt att också få med i analyser och rådgivning.
Har jag då kunnat arbeta enligt wikinarium-metoden senaste året? Så känns det när jag nu sammanställer senaste årets insatser.
– Kan privata aktörer äga flygplatser?
– Hur bör detaljhandeln agera för att klara lågkonjunkturen?
– Vilka är konsekvenserna för byggbranschen av EU-förslaget om restaurering av naturen?
– Kan alternativ finansiering och organisering stärka transportinfrastrukturen?
– Vad behöver göras för att stärka järnvägen?
– Vad krävs för att stärka landets stadskärnor?
– Vad krävs för att få fart på bostadsbyggandet i norra Sverige?
– I våras varslades det om strejk i olika branscherna. Vilka blir effekterna för 3e person/företag som drabbas av eventuell strejk
– Hur påverkas olika platsers attraktivitet och förväntade utveckling av ny transportinfrastruktur?
– Det har även blivit föreläsningar, rundabordssamtal, spaningar och krönikor om konjunkturen i stort och i synnerhet för detaljhandeln, om stadskärnor, om uppkopplad infrastruktur, om trender, om alternativ organisering av infrastrukturen, om infrastrukturens eftersatta underhåll, om hållbarhet i fastighetsbranschen, om konkurrens i dagligvaruhandeln, om hur kriser förändrar branscher mm
– Utöver detta driver jag det ska finansieringsnätverket, har en deltidstjänst på LTH/Avdelningen för Fastighetsvetenskap, är med i Svenska Stadskärnors forskarråd och sitter i Högskolan Kristianstads styrelse . Ett viktigt uppdrag är också att vara ordförande i InfraSweden https://www.infrasweden.nu/

Ganska mycket när man sammanställer. Jag har dock inte gjort allt själv utan i enlighet med min wikinarium-metod så involverar jag kunniga personer för att det ska bli bästa möjliga resultat. Det är många som är värda ett tack, men ett särskilt tack går till Tore Englén som är en av Sveriges främsta samhällsanalytiker/rådgivare.
Jag vill avslutningsvis tacka alla jag har jobbat för, som jag har jobbat med och alla andra jag känner och önska er alla god jul och gott nytt år. Snart börjar 2024 – det kommer att bli möjligheternas år och behöver ni hjälp på ett eller annat sätt så hör av er …
Fredrik